TURVALLISEMPIEN TILOJEN PERIAATTEET

Ruskeat Tytöt

Tällä sivulla olevat periaatteet eivät ole itse keksimiämme – olemme keränneet ja muokanneet periaatteita eri lähteistä omiin tarpeisiimme.

 
 •  Olettaminen ja yleistäminen. On luonnollista tehdä oletuksia toisista ihmisistä, mutta on tärkeää tiedostaa ne ja pysyä avoimena ja kuuntelevana. Emme voi oikeastaan tietää mitään toisen kokemuksesta maailmassa liikkumisesta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, luokkataustasta, elämäntilanteesta, identiteetistä jne. Emme yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi. Emme määrittele kokemuksia kenenkään puolesta, ja ymmärrämme, että hyvistä aikomuksistamme huolimatta kaikki mokaavat joskus. Otamme vastuun ja pyydämme anteeksi heti.
   

 • Kunnioitus. Olemme kunnioittavia kaikkia tilaisuuteen osallistuvia ja heidän puheenvuorojaan kohtaan emmekä kyseenalaista erilaisuutta, vaan annamme ihmisten olla omia itsejään. Otamme huomioon ihmisten eriävät mielipiteet, uskomukset ja näkökulmat, mutta kaiken pohjalla on käsitys jakamattomasta ihmisarvosta, joka kuuluu kaikille.
   

 • Tilan antaminen. Annamme tilaa kaikille toteuttaa itseään muita kunnioittaen ja huolehdimme siitä että kaikki pääsevät osalliseksi. Pyrimme pitämään huolen, että tila on esimerkiksi mahdollisimman esteetön ja sukupuolineutraali, ja että kaikki pääsevät mahdollisuuksien mukaan näkemään, kuulemaan tai muutoin aistimaan ja osallistumaan tilaisuuksiimme.
   

 • Ei on ei. Emme häiritse ketään sanallisesti utelemalla yksityisasioista, koskemalla, tuijottamalla tai vaientamalla. Ei:n sanominen tarkoittaa aina ei:tä. Kunnioitamme ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja.
   

 • Kieli ja viestintä. Pyrimme puhumaan niin, että kaikki pysyvät kärryillä. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kieltä, joka ei sulje ulos, ja pyrimme keskustelemaan ja toimimaan hyökkäämättä, antaen kuitenkin tunteille tilaa.
   

 • Taltiointi. Pyydämme luvan kaikilta, joita kuvaamme tai muuten taltioimme suljetuissa tilaisuuksissa. Kuvaamme julkisissa tilaisuuksissa hyvän tavan mukaisesti.
   

 • Suljetut tilat. Ymmärrämme, että jotkut tapahtumat ja tilat on tarkoitettu vain spesifeille kohdeyleisöille, esimerkiksi sukupuolivähemmistöille tai ei-valkoisille ihmisille turvallisuuden takaamiseksi. Käsittelemme tästä heräävät tunteet rakentavasti ja vähemmistöjä kuormittamatta.
   

 • Vastuuhenkilöt. Tapahtumissamme on fasilitaattoreita, jotka pitävät huolen siitä, että mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan rakentavasti. Pyydämme olemaan yhteydessä henkilökuntaamme paikan päällä tai jälkeenpäin sähköpostitse: info@ruskeattytot.fi
   

Turvallisempien tilojen käsite tarkoittaa yhteisöllistä yritystä luoda käytäntöjä, jotka saavat kaikki tapahtumaan osallistuvat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi. Se tarkoittaa yritystä ottaa vastuuta hankalista tilanteista ja reflektoida ristiriitoja sen sijaan että niitä vain siedettäisiin. Käytämme sanaa “turvallisempi” sanan “turvallinen” sijaan, koska ymmärrämme, ettei täysin turvallista tilaa ihan kaikille pystytä luomaan takuuvarmasti, mutta pyrkimys siihen on tapahtuman järjestämisen keskiössä.

Turvallisempien tilojen käsite on lähtöisin ala- ja vaihtoehtokulttuureista, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumista, joissa on haluttu varmistaa, että kaikki tapahtumiin osallistuvat henkilöt voivat olla paikalla omana itsenään, ilman pelkoa toiseuttavasta käytöksestä tai suoranaisesta väkivallasta.

Kommentteja? Turvallisempien tilojen periaatteet ja sitä koskeva keskustelu sekä toimepiteet kehittyvät jatkuvasti. Jos sinulla on lisättävää tai muuta asiaa koskien esimerkiksi tapahtumiemme turvallisuutta, lähetä meille sähköpostia: info@ruskeattytot.fi.

Lähteitä:

Utopia Helsinki - Turvallisemmat tilat

Lukemista aiheesta:

Turvallisilla tiloilla on pitkä ja moninainen historia, mutta niitä ei käsitellä julkisessa keskustelussa vieläkään oikeassa kontekstissa