D81_2359.jpg

PRIVACY POLICY
OF RUSKEAT TYTÖT

 

This is the privacy policy for ruskeattytot.fi site and associated web shop. Everything that we do is guided by our values – including our editorial approach and how we use data.

 We use your personal data for many reasons, from understanding how our users engage with our journalism to informing our marketing and advertising. This allows us to publish the journalism that engages you to read on our site.

These are the main reasons why we collect and use data about our users:

 • To show you journalism that is relevant to you and to improve your experience on our site

 • To provide the services you sign up for, such as the newsletter, raffles or web shop purchases

 • To carry out marketing analysis and send you communications when we have your permission, or when permitted by law

 • To enable us to show advertising on our sites.

We think carefully about our use of personal data, and below you can find the details of what we do to protect your privacy. This policy covers, among other topics:

 • Clarity about our dealings with you and transparency about how we collect and use your personal data

 • Commitments on how we protect your personal data

 • Commitments on how we will facilitate your rights and respond to your questions.

 • Information about your rights and our obligation

 

1. Data Controller

Ruskeat Tytöt ry

Phone: +358 (0) 505660629

Email: info(at)ruskeattytot.fi

 

2.  Group of data subject

Customers of Ruskeat Tytöt webshop and persons, who have signed up for our content eg. newsletters and raffles.

 

3. The purpose of processing personal data

Data protection law in European Union requires a lawful basis for collecting and retaining personal data from citizens or residents of the European Economic Area. These lawful bases include:

 1. Performing a contract between Ruskeat Tytöt and customer

 2. Legal compliance with laws and regulations

 3. Legitimate interests ie for running a business, in a way that does not materially impact our customer’s right, freedom or interest.

Personal data stored at Ruskeat Tytöt ry is used for managing the relationships with customers. The collected data may be used for digital marketing purposes and possible future customer satisfaction surveys pursuant to applicable laws.
 

4. Information Collected

The following data may be processed by Ruskeat Tytöt ry:

 1. customer name, date of birth, gender, e-mail address(es), telephone number(s) and mailing address(es).

 2. information related to the customer relationship, such as the date of becoming a Ruskeat Tytöt web shop customer.

 3. information related to purchases and other communication, services and campaigns directed at and offered to the customers/readers, other communication, and measures related to the customer relationship as well as purchases made at Ruskeat Tytöt web shop (ie. dates of the purchases and products purchased, number and price of the products purchased and the total sum of purchases)
   

5. Regular sources of information

Most of the basic information is collected from the data subjects themselves at the beginning of and during the customer relationship. Any possible updates done to information is done by the request of the data subject themselves.


6.  Protection of data during transfer

Ruskeat Tytöt  may disclose personal data within the limitations imposed by effective legislation as follows:

 1. on the basis of a data subject’s consent

 2. to authorized third parties to the extent they participate in the fulfilling of the agreement between Ruskeat Tytöt and the customer. Ruskeat Tytöt obliges third parties to keep confidential all personal data disclosed to them and to secure such personal data in an adequate manner

 3. on the basis of mandatory legislation.

 

Disclosures and transfers outside of the European Economic Area:

 1. Ruskeat Tytöt may transfer personal data outside of the European Economic Area.

 2. for the purpose of fulfilling its obligations, Ruskeat Tytöt may transfer customer personal data to internal or external recipients who may be in countries offering different levels of personal data protection.

For technical and practical reasons relating to usage, data may be stored on servers of third-party service providers used by Ruskeat Tytöt.
 

7. Rights of the data subjects

Data subjects are, within the limitations imposed by applicable law, entitled to

 1. check what data Ruskeat Tytöt ry has collected of them

 2. require that any incorrect, useless, incomplete or outdated information be corrected or removed.

 3. prohibit  Ruskeat Tytöt from processing his/her personal data for the purposes of direct marketing, market research and opinion polls.

 4. request a downloadable copy of his/her personal data.

 5. request deletion of customer account –  Ruskeat Tytöt may retain certain information as required by law or as necessary for legitimate business purposes.

 6. Data subjects may use their above rights by contacting Ruskeat Tytöt at the addresses stated at the beginning of this policy.

 

8. Retention

Tangible material (paper registration forms) is disposed of after the data has been saved into the register. Before the disposal, the material will be saved in a locked space. Use of the data within the Data Controller’s organisation has been instructed, and access to the personal data file is restricted so that access to the information stored in the system and the right to use that information is only vested in those employees of the Data Controller who have such right on the basis of their work assignments. The data processing system is protected by data protection software for the operating system. Access to the system requires that each user of the register enters a user ID and password.

 

Ruskeat Tytöt will retain customer information as long as customer account is active, as necessary to provide the customer with the services or otherwise set forth in this Policy. Ruskeat Tytöt will also retain and use this information as necessary for the purposes set out in this Policy and to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, enforce our agreements and protect Ruskeat Tytöt’s rights.

 

9. Links to other websites and services

Ruskeat Tytöt website may include links to other websites or services whose privacy may differ from Ruskeat Tytöt. When the customer uses a link to an external site or service, the privacy policy and data processing disclosures for that site or service governs over Ruskeat Tytöt’s.

 

10. Data Protection Authority

Subject to applicable law, if customer is a citizen or resident of the European Economic Area, he/she also has the right to

 1. object to Ruskeat Tytöt site’s  use of his/her personal information, and

 2. lodge a complaint with his/her local data protection authority or the European Union Information Commissioner’s Office.

 

TURVALLISEMPIEN TILOJEN PERIAATTEET

Ruskeat Tytöt

Tällä sivulla olevat periaatteet eivät ole itse keksimiämme – olemme keränneet ja muokanneet periaatteita eri lähteistä omiin tarpeisiimme.

 
 •  Olettaminen ja yleistäminen. On luonnollista tehdä oletuksia toisista ihmisistä, mutta on tärkeää tiedostaa ne ja pysyä avoimena ja kuuntelevana. Emme voi oikeastaan tietää mitään toisen kokemuksesta maailmassa liikkumisesta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, luokkataustasta, elämäntilanteesta, identiteetistä jne. Emme yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi. Emme määrittele kokemuksia kenenkään puolesta, ja ymmärrämme, että hyvistä aikomuksistamme huolimatta kaikki mokaavat joskus. Otamme vastuun ja pyydämme anteeksi heti.
   

 • Kunnioitus. Olemme kunnioittavia kaikkia tilaisuuteen osallistuvia ja heidän puheenvuorojaan kohtaan emmekä kyseenalaista erilaisuutta, vaan annamme ihmisten olla omia itsejään. Otamme huomioon ihmisten eriävät mielipiteet, uskomukset ja näkökulmat, mutta kaiken pohjalla on käsitys jakamattomasta ihmisarvosta, joka kuuluu kaikille.
   

 • Tilan antaminen. Annamme tilaa kaikille toteuttaa itseään muita kunnioittaen ja huolehdimme siitä että kaikki pääsevät osalliseksi. Pyrimme pitämään huolen, että tila on esimerkiksi mahdollisimman esteetön ja sukupuolineutraali, ja että kaikki pääsevät mahdollisuuksien mukaan näkemään, kuulemaan tai muutoin aistimaan ja osallistumaan tilaisuuksiimme.
   

 • Ei on ei. Emme häiritse ketään sanallisesti utelemalla yksityisasioista, koskemalla, tuijottamalla tai vaientamalla. Ei:n sanominen tarkoittaa aina ei:tä. Kunnioitamme ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja.
   

 • Kieli ja viestintä. Pyrimme puhumaan niin, että kaikki pysyvät kärryillä. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kieltä, joka ei sulje ulos, ja pyrimme keskustelemaan ja toimimaan hyökkäämättä, antaen kuitenkin tunteille tilaa.
   

 • Taltiointi. Pyydämme luvan kaikilta, joita kuvaamme tai muuten taltioimme suljetuissa tilaisuuksissa. Kuvaamme julkisissa tilaisuuksissa hyvän tavan mukaisesti.
   

 • Suljetut tilat. Ymmärrämme, että jotkut tapahtumat ja tilat on tarkoitettu vain spesifeille kohdeyleisöille, esimerkiksi sukupuolivähemmistöille tai ei-valkoisille ihmisille turvallisuuden takaamiseksi. Käsittelemme tästä heräävät tunteet rakentavasti ja vähemmistöjä kuormittamatta.
   

 • Vastuuhenkilöt. Tapahtumissamme on fasilitaattoreita, jotka pitävät huolen siitä, että mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan rakentavasti. Pyydämme olemaan yhteydessä henkilökuntaamme paikan päällä tai jälkeenpäin sähköpostitse: info@ruskeattytot.fi
   

Turvallisempien tilojen käsite tarkoittaa yhteisöllistä yritystä luoda käytäntöjä, jotka saavat kaikki tapahtumaan osallistuvat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi. Se tarkoittaa yritystä ottaa vastuuta hankalista tilanteista ja reflektoida ristiriitoja sen sijaan että niitä vain siedettäisiin. Käytämme sanaa “turvallisempi” sanan “turvallinen” sijaan, koska ymmärrämme, ettei täysin turvallista tilaa ihan kaikille pystytä luomaan takuuvarmasti, mutta pyrkimys siihen on tapahtuman järjestämisen keskiössä.

Turvallisempien tilojen käsite on lähtöisin ala- ja vaihtoehtokulttuureista, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumista, joissa on haluttu varmistaa, että kaikki tapahtumiin osallistuvat henkilöt voivat olla paikalla omana itsenään, ilman pelkoa toiseuttavasta käytöksestä tai suoranaisesta väkivallasta.

Kommentteja? Turvallisempien tilojen periaatteet ja sitä koskeva keskustelu sekä toimepiteet kehittyvät jatkuvasti. Jos sinulla on lisättävää tai muuta asiaa koskien esimerkiksi tapahtumiemme turvallisuutta, lähetä meille sähköpostia: info@ruskeattytot.fi.

Lähteitä:

Utopia Helsinki - Turvallisemmat tilat

Lukemista aiheesta:

Turvallisilla tiloilla on pitkä ja moninainen historia, mutta niitä ei käsitellä julkisessa keskustelussa vieläkään oikeassa kontekstissa