TÄNNE AIKAJANA

Ruskeat Tytöt Media on ensimmäinen suomalainen, pääasiassa suomenkielinen media ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmisille ja kaikille seksikkään ja laadukkaan yhteiskunnallisen, kulttuuri- sekä kauneus- ja muotijournalismin ystäville.

Ruskeat Tytöt Median tavoite on laajentaa representaatioita mediassa, normalisoida meistä kerrottavia journalistisia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille journalismin ammattilaisille toteuttaa omia projektejaan.

sisältö pohjautuu intersektionaalisen feminismin teoriaan eli siihen, että kunkin yksittäisen ihmisen elämässä voi olla useita risteäviä tekijöitä – esimerkiksi ihonväri, sukupuoli, toimintakyky, fyysinen tai psyykkinen terveys ja luokka – jotka vaikuttavat hänen mahdollisuuksiinsa ja nähdyksi/kuulluksi tulemiseensa maailmassa. Ruskeat Tytöt Media pyrkii ottamaan huomioon sekä paljastamaan juttujen taustalla piilevät erilaiset valta-asetelmat, kontekstit ja ihmiselämän tasot.

+ 30 hengen avustajajoukko

"Meiltä meille" -käsite juontaa juurensa Yhdysvaltoihin ja 1900-luvun alkuun, jolloin New Yorkissa syntyi Harlemin renessanssi -niminen kulttuuriliike. Silloin alettiin toimittaa ensi kerran journalistista ja kirjallista sisältöä, jonka tekijät olivat mustia ihmisiä, samoin kuin ensisijainen kohderyhmä. Suomen kontekstissa ajatus on, että Ruskeiden Tyttöjen ydintiimi, tekijäkunta ja ensisijainen kohderyhmä ovat ihmisiä, jotka nähdään yhteiskunnassa ei-valkoisina ja sen kautta ei-suomalaisina ja joilla ei tähän mennessä ole ollut omaa mediatilaa käsitellä itseään koskevia asioita vapaasti. "Meiltä meille" on samalla myös kaikille, sillä avaamme uusia keskusteluja ja näkökulmia, jotka todistetusti kiinnostavat niitäkin, joille ne eivät ole tuttuja.

Ruskeilla ihmisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Suomessa rodullistetuiksi tulevia ihmisiä, eli sellaisia henkilöitä jotka nähdään meillä ei-valkoisina ja siksi edelleen myös ei-suomalaisina. Esimerkiksi saamelaiset, romanit, afrikkalais-, arabi- ja muut aasialaistaustaiset ihmiset ovat ruskeita, ja samoin myös venäläis- ja virolaistaustaiset ihmiset voivat tulla rodullistetuiksi Suomessa.

Tytöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sukupuolen moninaisuutta, eli kaikkia niitä sukupuolia, jotka eivät ole “mies”  tai “poika" ja niitä, jotka asettuvat kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle.