TARINAMME

Tyyliin: Ruskeat Tytöt on ihan tavallinen media.

Ruskeat Tytöt Media on ensimmäinen suomalainen, pääasiassa suomenkielinen media ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmisille ja kaikille seksikkään ja laadukkaan yhteiskunnallisen, kulttuuri- sekä kauneus- ja muotijournalismin ystäville.

Ruskeat Tytöt Median tavoite on laajentaa representaatioita mediassa, normalisoida meistä kerrottavia journalistisia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille journalismin ammattilaisille toteuttaa omia projektejaan.

Ruskeat Tytöt Median kaikki sisältö pohjautuu intersektionaalisen feminismin teoriaan eli siihen, että kunkin yksittäisen ihmisen elämässä voi olla useita risteäviä tekijöitä – esimerkiksi ihonväri, sukupuoli, toimintakyky, fyysinen tai psyykkinen terveys ja luokka – jotka vaikuttavat hänen mahdollisuuksiinsa ja nähdyksi/kuulluksi tulemiseensa maailmassa. Ruskeat Tytöt Media pyrkii ottamaan huomioon sekä paljastamaan juttujen taustalla piilevät erilaiset valta-asetelmat, kontekstit ja ihmiselämän tasot.

Olemme monimedia: tuotamme ainakin tekstiä, kuvaa, videota ja podcasteja. Olemme myös yhteisö, ja pyrimme luomaan kaupunkikulttuuria tapahtumien muodossa siellä missä olemme.

+ 30 hengen avustajajoukkomme ja toivottavasti sinä! Jos sinulla on idea jutusta joka sopisi Ruskeisiin Tyttöihin, ota rohkeasti yhteyttä: info@ruskeattytot.fi

*Ruskeilla ihmisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Suomessa rodullistetuiksi tulevia ihmisiä, eli sellaisia henkilöitä jotka nähdään meillä ei-valkoisina ja ei-suomalaisina. Esimerkiksi saamelaiset, romanit, afrikkalais-, arabi- ja muut aasialaistaustaiset ihmiset ovat ruskeita, ja samoin myös venäläis- ja virolaistaustaiset ihmiset voivat tulla rodullistetuiksi Suomessa.
** Tytöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sukupuolen moninaisuutta, eli kaikkia niitä sukupuolia, jotka eivät ole “mies”  tai “poika" ja niitä, jotka asettuvat kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle. 

*** "Meiltä meille" -käsite juontaa juurensa Yhdysvaltoihin ja 1900-luvun alkuun, jolloin New Yorkissa syntyi Harlemin renessanssi -niminen kulttuuriliike. Silloin alettiin toimittaa ensi kerran journalistista ja kirjallista sisältöä, jonka tekijät olivat mustia ihmisiä, samoin kuin ensisijainen kohderyhmä. Suomen kontekstissa ajatus on, että Ruskeiden Tyttöjen ydintiimi, tekijäkunta ja ensisijainen kohderyhmä ovat ihmisiä, jotka nähdään yhteiskunnassa ei-valkoisina ja sen kautta ei-suomalaisina ja joilla ei tähän mennessä ole ollut omaa mediatilaa käsitellä itseään koskevia asioita vapaasti. "Meiltä meille" on samalla myös kaikille, sillä avaamme uusia keskusteluja ja näkökulmia, jotka todistetusti kiinnostavat niitäkin, joille ne eivät ole tuttuja.