Kaikkien koulu? -podcast käynnistyy

Suomalaista koulujärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaimmista, mutta onko koulu kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertainen paikka?

Kopio_ Kuvitus ja Flyer_ Kaikkien koulu.png

Ruskeat Tytöt pureutuu tänä syksynä koulun rakenteisiin Kaikkien koulu? -podcast-sarjassa, jossa haastetaan suomalaisen koulun normatiivista valkoisuutta ja keskiluokkaisuutta. Podcast-sarjan toimittaa opettajataustainen vapaa kirjoittaja, Mona Eid

Suomalainen koulu pyrkii yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tarjoamalla jokaiselle samat mahdollisuudet oppimiseen lähtökohdista riippumatta. Samaan aikaan koulu myös heijastaa yhteiskunnallista todellisuutta, moninaista Suomea ja yhteiskunnassa vallitsevia hierarkioita. 

Kaikkien koulu? -sarjassa pohditaan kasvatuksen ja koulutuksen kenttää rodullistamisen ja maahanmuuttajuuden kannalta. Sarjassa kootaan yhteen niin tutkittua tietoa kuin tavallisten ihmisten kokemuksia sekä käydään keskustelua koulutuksen yhdenvertaisuudesta poc (people of color) -näkökulmasta käsin.

Sarjassa keskustellaan siitä, millainen koulu on toimintaympäristönä vähemmistön silmin, millaisia valta-asetelmia koulu heijastelee, miten erilaiset identiteettien ja sosiaalisen statuksen risteymät vaikuttaa siihen miten koulu koetaan sekä miten koulua voisi edelleen kehittää. Lisäksi joka jaksossa on myös dekoloniaalinen tietoisku.

Ensimmäisen jakson aiheena on poc-taustaisten oppilaiden kokemukset koulusta. Keskustelemassa ovat räppäri, kansalaisvaikuttaja Hassan Maikal, Feministisen puolueen varapuheenjohtaja ja aktivisti Pazilaiti Simayijiang sekä dj Hamza Al-Razzaq.

Toisessa jaksossa luodaan katsaus koulun rakenteisiin tutkijoiden kanssa. Haastattelemme kasvatustieteen yo, sarjakuvataiteilija Warda Ahmedin kanssa tutkijoita, jotka ovat tehneet tutkimusta koulun toiseuttamisen mekanismeista, oppikirjojen maailmankuvasta sekä oppilaan ohjauksesta. Vieraanamme ovat tutkijat Anna-Leena Riitaoja, Tuuli Kurki sekä Pia Mikander. Toinen jakso julkaistaan kahdessa osassa. 

Kolmannessa jaksossa keskustelemme terapeutti Michaela Mouan ja aktivisti Irene Omwamin kanssa rasismista, mielenterveydestä  ja koulusta. 

Neljäs jakso keskittyy pohtimaan asuinalueiden eriytymistä, kouluvalintoja ja niiden vaikutuksia apulaisprofessori Sonja Kosusen kanssa.

Viidennessä jaksossa tuodaan esiin koulun poc-henkilökunta- ja opettajakokemuksia Irene Omwamin ja Warda Ahmedin kanssa. 

Kuudennessa jaksossa luodaan toivoa tulevaisuudelle keskustellen sellaisista pedagogioista, jotka voisivat nykyistä paremmin ottaa huomioon yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tilan opetustyössä. Keskustelemme mm. tutkijoiden Sanna Ryynäsen ja Amin Atabongin kanssa. 

Tämän podcast -sarjan on toimittanut Mona Eid ja editoinut Emil Johansson. Sarjan visuaalinen ilme on Caroline Suinnerin käsialaa.

Voit kuunnella Kaikkien koulu? -podcastia soundcloudista, ja Radio Helsingistä, jonka kanssa yhteistyössä sarja on tuotettu. Tämä sarja on toteutettu Koneen Säätiön ponnistusrahalla.

 
 

Toimitus
Kuva: Caroline Suinner