Ruskeiden Tyttöjen ensimmäinen podcast-sarja alkaa

 

Podcast-sarja Afrosuomen historiaa etsimässä kartoittaa mustien suomalaisten taustoja selä kronologisesti että eri teemoista käsin.

 
 

 

Afrosuomen historiaa etsimässä on viisiosainen, noin kerran kuukaudessa ilmestyvä podcast-sarja, jonka toimittaa Maija Baijukya. Sarja kartoittaa Suomen historiaa mustien suomalaisten näkökulmasta, nostaen esiin sekä kronologian että erilaisia teemoja aiheen ympäriltä.

 

Ensimmäisessä jaksossa, jonka otsikko kuuluu “Keitä olemme ja onko meillä historiaa?” piirretään viitekehys keskustelulle: siinä etsitään sanoja, joilla ylipäätään voisi puhua mustista suomalaisista ja heidän historiastaan. Ohjelmassa käsitellään muun muassa  sanan “afro” etymologia, Afrikan historiaa sekä itse maanosassa että Euroopassa ja Suomessa. Haastateltavana on Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian dosentti Anna Rastas.

 

Seuraava jakso ilmestyy heinäkuun puolivälissä ja siinä käsitellään ensimmäisiä afrosuomalaisia ihmisiä sekä siirtomaahistoriaa ja lähetystyötä 1800-luvulla. Seuraavissa jaksoissa käsitellään siirtomaahallinnon jälkeistä aikaa ja afrosuomalaisia perheitä, mustan kulttuurin vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan, erityisesti afrikkalais-amerikkalaisesta näkökulmasta, ja lisäksi katsotaan tulevaisuuteen ja tutustutaan afrofuturismin käsitteseen. Jaksoissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja niin tutkijoilta kuin afrosuomalaisilta kulttuurivaikuttajilta.

 

Afrosuomen historiaa etsimässä on Ruskeiden Tyttöjen ensimmäinen podcast-sarja, ja osa sekä Koneen säätiön rahoittamaa ruskeattytot.fi-verkkomedian tiede-, taide- ja kulttuurisisältöjen kehittämis- ja pilotointihanketta että Radio Helsingin kanssa aloitettua sisältöyhteistyötä. Myöhemmin tänä vuonna ja vuoden 2018 puolella on luvassa sarjoja seksistä ja ihmissuhteista, kirjallisuudesta ja itsensä rakastamisesta poliittisena tekona. Kaikki podcastit löytyvät Ruskeiden Tyttöjen Soundcloudista.

 

 

Toimitus