Ruskeat* Tytöt**

Ruskeat Tytöt ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon, ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmisille tarkoitettu rekisteröity yhdistys, jonka tavoite on laajentaa representaatioita kulttuurin, erityisesti median, viestinnän ja kirjallisuuden alueella, normalisoida meistä kerrottavia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille kulttuuriammattilaisille toteuttaa omia projektejaan.

Ruskeat Tytöt ry:llä on kolme toimintamuotoa: Ruskeat Tytöt Media (lue lisää alta), konsultointi- ja viestintäpalvelu RT Collab sekä RT LIT AKATEMIA -kirjoittajakoulu.

 

Ruskeat Tytöt Media

Ruskeat Tytöt on ihan tavallinen media.

Ruskeat Tytöt Media on ensimmäinen suomalainen, pääasiassa suomenkielinen media ruskeilta ihmisiltä ruskeille ihmisille ja kaikille seksikkään ja laadukkaan yhteiskunnallisen, kulttuuri- sekä kauneus- ja muotijournalismin ystäville.

Ruskeat Tytöt Median tavoite on laajentaa representaatioita mediassa, normalisoida meistä kerrottavia journalistisia tarinoita sekä toimia alustana ruskeille journalismin ammattilaisille toteuttaa omia projektejaan.

Ruskeat Tytöt Median kaikki sisältö pohjautuu intersektionaalisen feminismin teoriaan eli siihen, että kunkin yksittäisen ihmisen elämässä voi olla useita risteäviä tekijöitä – esimerkiksi ihonväri, sukupuoli, toimintakyky, fyysinen tai psyykkinen terveys ja luokka – jotka vaikuttavat hänen mahdollisuuksiinsa ja nähdyksi/kuulluksi tulemiseensa maailmassa. Ruskeat Tytöt Media pyrkii ottamaan huomioon sekä paljastamaan juttujen taustalla piilevät erilaiset valta-asetelmat, kontekstit ja ihmiselämän tasot.

Olemme monimedia: tuotamme ainakin tekstiä, kuvaa, videota ja podcasteja. Olemme myös yhteisö, ja pyrimme luomaan kaupunkikulttuuria tapahtumien muodossa siellä missä olemme.

 

Ruskeat Tytöt on diasporassa.

Toimituskuntamme sijaitsee ja liikkuu ympäri maailman, uutisoiden ja analysoiden mitä on olla, niin fyysisesti kuin emotionaalisesti, suomalainen ja ruskea 2000-luvulla.

Ruskeat Tytöt Media toimii joustavasti myös muiden organisaatioiden ja tahojen kanssa sisältöyhteistyön, mainoskampanjoiden ja erilaisten sponsoroitujen projektien merkeissä, tavoittaen takuuvarmasti ja autenttisesti suomalaisessa digikentässä aiemmin ohitetut ruskeat suomalaiset. Lue lisää mediakortistamme.

 

Meiltä meille*** jo vuodesta 2017.

Ruskeat Tytöt Median juuret ovat päätoimittaja Koko Hubaran helmikuussa 2015 perustamassa henkilökohtaisessa ja palkitussa Ruskeat Tytöt -blogissa, jonka pohjalta hän on kirjoittanut myös esseekokoelman Ruskeat Tytöt - Tunne-esseitä. Tällä hetkellä median takana on kymmeniä suomalaisia ruskeita mediatekijöitä.

 

Koko Hubara  Co-Founder / Editor-in-Chief  koko (at) ruskeattytot.fi

Koko Hubara
Co-Founder / Editor-in-Chief
koko (at) ruskeattytot.fi

Caroline Suinner  Co-Founder / Art Director  caro (at) ruskeattytot.fi

Caroline Suinner
Co-Founder / Art Director
caro (at) ruskeattytot.fi

Ervin Latimer  Head of Merchandising  ervin (at) ruskeattytot.fi

Ervin Latimer
Head of Merchandising
ervin (at) ruskeattytot.fi

Mona Eid  Head of Administration  mona (at) ruskeattytot.fi

Mona Eid
Head of Administration
mona (at) ruskeattytot.fi

Jasmina Amzil  Head of Marketing and Business Development  jasmina (at) ruskeattytot.fi

Jasmina Amzil
Head of Marketing and Business Development
jasmina (at) ruskeattytot.fi

 

 

+ 30 hengen avustajajoukkomme ja toivottavasti sinä! Jos sinulla on idea jutusta joka sopisi Ruskeisiin Tyttöihin, ota rohkeasti yhteyttä: info@ruskeattytot.fi

 

*Ruskeilla ihmisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Suomessa rodullistetuiksi tulevia ihmisiä, eli sellaisia henkilöitä jotka nähdään meillä ei-valkoisina ja ei-suomalaisina. Esimerkiksi saamelaiset, romanit, afrikkalais-, arabi- ja muut aasialaistaustaiset ihmiset ovat ruskeita, ja samoin myös venäläis- ja virolaistaustaiset ihmiset voivat tulla rodullistetuiksi Suomessa.


** Tytöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sukupuolen moninaisuutta, eli kaikkia niitä sukupuolia, jotka eivät ole “mies”  tai “poika" ja niitä, jotka asettuvat kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle. 

 

*** "Meiltä meille" -käsite juontaa juurensa Yhdysvaltoihin ja 1900-luvun alkuun, jolloin New Yorkissa syntyi Harlemin renessanssi -niminen kulttuuriliike. Silloin alettiin toimittaa ensi kerran journalistista ja kirjallista sisältöä, jonka tekijät olivat mustia ihmisiä, samoin kuin ensisijainen kohderyhmä. Suomen kontekstissa ajatus on, että Ruskeiden Tyttöjen ydintiimi, tekijäkunta ja ensisijainen kohderyhmä ovat ihmisiä, jotka nähdään yhteiskunnassa ei-valkoisina ja sen kautta ei-suomalaisina ja joilla ei tähän mennessä ole ollut omaa mediatilaa käsitellä itseään koskevia asioita vapaasti. "Meiltä meille" on samalla myös kaikille, sillä avaamme uusia keskusteluja ja näkökulmia, jotka todistetusti kiinnostavat niitäkin, joille ne eivät ole tuttuja.