Lukijakysely _  Reader survey.png

 

Tämän anonyymin kyselyn tarkoitus on kartoittaa sitä millaiset ihmiset lukevat Ruskeita Tyttöjä ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin. Tietoja käytetään sisällön ja toiminnan kehittämiseksi. Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä *  

The goal of this anonymous survey is to get a better understanding of who the Ruskeat Tytöt readers are, as well as to give our readers the opportunity to influence our content. The information gathered will be used to improve and better develop our content and actions. Obligatory questions are marked with a star *

 

SINÄ / YOU
1. Minkä ikäinen olet? *
How old are you? *
Define your gender in your own terms. Tell us also if this question is unnecessary or irrelevant. *
3. Kuvaako sanat Ruskeat Tytöt sinua? *
Do the words Ruskeat Tytöt (Brown Girls) describe you? * --- Ruskeat = Adjektiivi (mon.); synonyymi sanalle "rodullistettu". Viittaa kaikkiin Suomen kontekstissa rodullistetuiksi tuleviin ihmisiin, kuten esimerkiksi ruskeisiin, mustiin, saamelaisiin, romaneihin, venäläisiin ja virolaisiin. Yksittäisissä jutuissa pyritään ottamaan huomioon rodullistamiseen liittyvät historialliset ja keholliset nyanssit, jotka vaihtelevat ryhmittäin ja yksilöittäin. Tytöt = Substanttiivi (mon.); synonyymi sanalle "sukupuolen moninaisuus". Viittaa kaikkiin eri sukupuolen ilmentymiin, jotka ovat poikkeuksia sanalle "ihminen", jolla useimmiten tarkoitetaan valkoista miestä. - Brown = Adjective (pl.); synonym for "racialized and "people of color". Refers to all people that are radicalized as others in Finnish context, such as brown, black, sami, roma, russian and estonian people. The historical and bodily nuances of radicalization are taken into account in each story to the best of our abilities. Girls = Noun (pl.); Refers to all manifestations and expressions of gender that are considered exceptions to the word "human, which is usually used in reference to "white man".
How else would you describe yourself briefly?
MEDIA
5. Miten löysit Ruskeat Tytöt median? *
How did you find Ruskeat Tytöt? *
jos muulla tavalla, miten? other way, how?
6. Mikä mediamuoto on sinulle mieluisin? Voit valita useamman vaihtoehdon. *
What is your preferred way of consuming media? You can choose multiple options. *
jos muu, mikä? other?
7. Mistä aihepiireistä toivot juttuja erityisesti? Voit valita useamman vaihtoehdon. *
Which content subjects are you most interested in? You can choose multiple options. *
muu, mahdollisesti tarkempi toive? other, perhaps a more specific wish?
8. Kuinka usein käyt yleensä Ruskeat Tytöt -sivulla? *
How often do you usually visit the Ruskeat Tytöt website? *
What print or online magazines or papers do you follow or read the most?
In your opinion, what differentiates Ruskeat Tytöt from other media platforms?
11. Mitä kautta haluaisit tietää uusista jutuista? Voit valita useamman vaihtoehdon. *
How would you prefer receiving information about new content? You can choose multiple options. *
Muuta kautta? Other, how?
What is the best thing about Ruskeat Tytöt? You can state one thing or write a broader description.
What, if anything, would you change on Ruskeat Tytöt?
Kerrothan vielä hiukan taustastasi lisää:
14. Kuinka suuri on kotipaikkasi? *
What is the size of your home town?
15. Millainen on koulutustaustasi? *
What is your educational background?
16. Kuinka suuret ovat kuukausittaiset nettotulosi? *
What is your monthly net income?