Back to All Events

StopHatredNow 201718320491_1319640178114127_6339619547466765514_o.jpg

#STOPHATREDNOW

– Kohti monimuotoisempaa taidekenttää

9.-11.5.2017

(For English see below)

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taideorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista. Vuonna 2017 #StopHatredNow –tapahtuma on suunnattu taideinstituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja kulttuurivaikuttajille. Maksuttomat luennot, keskustelut ja työpajat tarjoavat lisää tietoa aiheista sekä konkreettisia työskentelyn välineitä. Iltaisin luvassa on myös esityksiä, musiikkia ja klubeja!

Lavaklubi baari ja keittiö aukeaa kello 17. Nauti ohjelmasta rennosti ruoan ja juoman parissa!

Tapahtuma järjestetään Helsingin keskustassa Kansallisteatterin Lavaklubilla ja tapahtuman toteuttavat yhteistyössä UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Interkult, Aalto-yliopiston ViCCA / CuMMA, Zodiak – Uuden tanssin keskus, ArtsEqual, Kansallisteatterin Lavaklubi sekä Ruskeat Tytöt.

Tapahtuma on maksuton!

***

OHJELMA

@Lavaklubi: Läntinen Teatterikuja 1, 0010 Helsinki

TIISTAI 9.5.2017

Mikä tekee taiteesta taidetta? Representaatio, estetiikka ja normit.

Aalto-yliopiston koulutusohjelmajohtaja Max Ryynänen, taidehistorioitsija ja kuraattori Giovanna Esposito Yussif sekä ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff pitävät lyhyet puheenvuorot ja keskustelevat taiteen konseptista ja sitä, kuinka tietynlaiset praktiikat ja opit määrittelevät sen, mikä käsitetään taiteeksi. Tavoite on katsoa institutionaalisia käytäntöjä normikriittisten ja post-koloniaalisten lähtökohtien kautta.

Klo 12:30-13:00: Luento (englanniksi)

KNOW YOUR ENEMIES! Länsimaisen taidekäsityksen kipeä historia.

Valkoinen, eurooppalainen, yläluokan mies, paljastaa miten ja miksi taiteen käsitteessä, arvojärjestelmässä ja instituutiossa on koira haudattuna. Miksi abstraktia pidetään esittävää "korkeampana"? Miksi taiteita halutaan ajatella olevan seitsemän kappaletta ja miksi mieli on ruumista tärkeämpi? Miksi keskieurooppalaisen metafysiikan avainkäsite "syvällisyys" dominoi taidemaailmaa ja sen "kriittistä" näkemystä ei-eurooppalaisesta taiteesta. Kuka taiteen käsitteen, instituution, siihen liitetyn "nerouden" ja tutkimuksen keksi ja kehitti - ja miten se näkyy taiteessa vielä nykyäänkin?

Luennoitsijana Max Ryynänen (Koulutusohjelmajohtaja, Visual Culture and Contemporary Art –maisteriohjelma, Aalto-yliopisto)

Klo 13:00-13:30: Luento (englanniksi)

Making ripples from the edges

Puheenvuoro tarkastelee itsekriittisesti työskentelytapoja ja yhteyksiä, jotka toistuvat ja määrittelevät ymmärrystä ja oppeja taiteen kaanonista.

Luennoitsijana taidehistoroitsija ja kuraattori Giovanna Esposito Yussif.

Klo 13:30-14:00: Luento (englanniksi)

Henkilökohtaisia esimerkkejä

Puheenvuoro ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroffilta.

Klo 14:30-16:00: keskustelu (englanniksi)

Luennoitsijat keskustelevat päivän aikana kuulluista aiheista. Keskustelun moderaattorina toimii Rita Paqvalen.

Klo 17:30-19:30: SUURI APPROPRIAATIOKESKUSTELU! - kuka saa kertoa kenenkin tarinan? (suomeksi)

Paneelikeskustelu kulttuurisesta omimisesta ja vallasta taiteen kentällä. Puhujina Zodiak – Uuden tanssin keskuksen taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti, ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff, musiikinopettaja, tutkija ja bloggaaja Minja Koskela sekä Maija Baijukya Ruskeat tytöt -mediasta. Keskustelun moderaattorina toimii koreografi Sonya Lindfors.

KESKIVIIKKO 10.5.2017

Klo 12:30-14:30: Luento ja työpaja (suomeksi)

Sukupuolen moninaisuus

Taiteilija Kenneth Sirenin luento koskee sukupuolen moninaisuuden huomioimista esittävissä taiteissa ja niiden opetuksessa. Työpaja osiossa pyritään kehollistamaan erilaisia sukupuolisuuksia.

Klo 15-16:30: Luento (suomeksi)

DECOLONIZING THE STAGE – toiseus ja representaatio

Luento pureutuu tutkimaan näyttämöllä tapahtuvia vallan mekanismeja intersektionaalisen feminismin ja postkolonialistisen diskurssin näkökulmasta. Vapaa kirjoittaja Maryan Abdulkarimin ja koreografi Sonya Lindforsin pitämän session tarkoituksena on tarjota konkreettisia työkaluja ymmärtää, nähdä ja analysoida tämänhetkisiä rakenteita ja tarjota alusta toiselle näkökulmalle.

Klo 19-19:30: Esitys

OUT OF THE BOX (A mixed performance for Harp, cello and action!!)

OUT OF THE BOX on eri musiikkityylien ja taiteellisten manifestien yhtymäkohta. Kokeellisessa esityksessä esitystaide ja improvisaatio kohtaavat musiikin, melun sekä teatterin. Esitys: Natalia ja Sergio Castrillón:in muodostama Duo Cassag.

Klo 19:30-22: Klubi

Musiikkia ja hengailua. K18.

Dj MItja Nylund

TORSTAI 11.5.2017

Klo 12:30-16:30: Keskustelu ja työpaja (englanniksi)

Suomi Kuntoon! Lasikatot pa*kaksi!

Aallon Visual Culture and Contemporary Art sekä Curating, Managing and Mediating Art -maisteriohjelman Vanessa Kowalski, Ziva Kleindienst, Vidha Saumya ja Noura Salem etsivät Tallinnan taidemaailman enfant terriblen, Anders Härmin kanssa käytännön ratkaisuja siihen miten lasikattoja voitaisiin poistaa suomalaisista taideinstituutioista.

klo 19-22: SHNxRT-paneeli (suomeksi)

Mihin tarvitaan meiltä meille -mediaa Suomessa?

Ruskeat Tytöt on maaliskuussa 2017 lanseerattu, ensimmäinen suomalainen lifestyle- ja kulttuurimedia, joka on ruskeiden ihmisten ruskeille ihmisille tekemä. Illan aikana keskustellaan median representaatioista, työskentelystä ei-valkoisena ammattilaisena suomalaisella mediakentällä sekä siitä, missä muussa kuin ruskeuden kontekstissa Ruskeat Tytöt haluaa luoda uutta suomalaiseen journalismiin ja julkiseen keskusteluun. Keskustelijat: Ruskeiden Tyttöjen päätoimittaja Koko Hubara, AD Caroline Suinner, valokuvaaja Uwa Iduozee sekä toimittajat Maija Baijukya ja Aurora Lemma. Heitä haastattelee toimittaja Kyösti Hagert. Paneelin jälkeen Dj Namulei soittaa ruskeutta ja tyttöyttä käsittelevää RNB:tä, hiphopia ja dancehallia. Paikalla on Ruskeat Tytöt -pop up -kauppa, josta saa vaatteita ja kirjoja (ks. shop.ruskeattytot.fi). Käteinen ja tavallisimmat maksukortit käyvät. Tilaisuus on K-18.

Tapahtuma toteuttavat yhteistyössä UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus Caisa, Interkult, Aalto-yliopiston ViCCA / CuMMA, Zodiak – Uuden tanssin keskus, ArtsEqual, Kansallisteatterin Lavaklubi sekä Ruskeat Tytöt.

Lisäinfo:

https://www.facebook.com/stophatrednow/

www.urbanapa.fi

http://www.lavaklubi.fi

**

#StopHatredNow on usean eri taideinstituution sekä interkulttuurisen ja rasismin vastaisen organisaation yhteinen tapahtuma-alusta monimuotoisen ja avarakatseisen Suomen puolesta. Toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys, voimaantuminen, yhteistyö ja tiedon sekä resurssien jakaminen. Tapahtuma-alusta on luotu pidempiaikaiseksi ja sen puitteissa voidaan toteuttaa erimuotoista toimintaa. #StopHatredNow toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Lavaklubille on esteetön pääsy. Hissin sisäänkäynti sijaitsee Itäisen Teatterikujan puoleisessa tornissa. Tiloista löytyy esteetön wc. Tilassa ei ole induktiosilmukkaa. Avustavat koirat tervetulleita. Lisätietoja Lavaklubin esteettömyydestä: p. 010 733 1331 (ma–la 9–19) tai http://www.kansallisteatteri.fi/info/kansallisteatterista/saavutettavuus/

******* in English

#STOPHATREDNOW

– Towards a More Diverse Cultural Field

9th-11th of May 2017

#StopHatredNow is an intercultural and anti-racist platform that creates new discourse around diversity and anti-racist strategies organized in collaboration with several art and intercultural organizations. This year #StopHatredNow is directed to art institutions, artist, policymakers and other prominent figures in the art world. The aim is to explore power structures, otherness, representation and anti-racist strategies and create concrete tools through lectures, panel discussions and workshops. All free of charge. In addition the platform offers also performances, music and clubs in the evenings.

#StopHatredNow is held at Lavaklubi in the heart of Helsinki and this year the event is organized by UrbanApa, Culture for All, Cultural center Caisa, Interkult, Aalto University (ViCCA / CuMMA), Zodiak – Center for New Dance, ArtsEqual, The Finnish National Theatre’s Lavaklubi and Ruskeat Tytöt – media.

Lavaklubi’s bar and kitchen opens at 5 pm!

Free entry!

**

PROGRAM

@Lavaklubi: Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki

TUESDAY 5/9/2017

What makes art art? Representation, aesthetic and norms.

Director, MA program Visual Culture and Contemporary Art at Aalto University, Max Ryynänen, art historian and curator Giovanna Esposito Yussif and director and screenwriter Pauliina Feodoroff give a short lectures and discuss about the concept of art and how certain knowledge and practices define what is considered and canonized as art. The aim of the workshop is to re-think institutional practices through a norm critical and post-colonial approaches.

At 12:30-13:00: Lecture (in English)

KNOW YOUR ENEMIES! The bizarre history of the western concept, system and institution of art

A white, European, upper class male comes and reveals how and why the concept, institution and value system of the arts sucks. Why do we think abstraction is "higher" than the practical? Where does the list of 7 arts come from? Why is the mind more important than the body and how is it possible that we think of "deep" stuff mostly in ethnic Central European terms? Who invented "art with the capital A", its tacky cult of "genius" and what role does art research (a German 18th Century invention) have in this process? In the end: how and why does this conception still dominate our way of thinking and experiencing?

Lecturer: Max Ryynänen (Director, MA program Visual Culture and Contemporary Art at Aalto University)

At 13:00-13:30: Lecture (in English)

Making ripples from the edges

From a self-critical position, the talk will center on the implications concerning the way we work and the interconnections that reproduce a particular understanding of canon, knowledge, and their capacities - or impossibilities- for actualisation.

Lecturer: art historian and curator Giovanna Esposito Yussif.

Klo 13:30-14:00: Lecture (in English)

Personal examples

Lecturer: Director and screenwriter Pauliina Feodoroff.

At 14:30-16:00 discussion (in English)

A discussion about the topics addressed above: director, MA program Visual Culture and Contemporary Art at Aalto University, Max Ryynänen, art historian and curator Giovanna Esposito Yussif and director and screenwriter Pauliina Feodoroff. Rita Paqvalen acts as the moderator of the discussion.

At 17:30-19:30: a panel discussion (in Finnish)

THE GREAT APPROPRIATION DISCUSSION! – Who is allowed to tell whose story?

A panel discussion about cultural appropriation and power structures on the cultural field. Conversationalists: Harri Kuorelahti Artistic director of Zodiak – Center for New Dance, director and screenwriter Pauliina Feodoroff, music teacher, researcher ja blogger Minja Koskela and Maija Baijukya from Ruskeat tytöt -media. Choreographer Sonya Lindfors acts as the moderator of the panel.

WEDNESDAY 5/10/2017

At 12:30-14:30: Lecture and workshop (in Finnish)

Gender diversity

Artist Kenneth Siren lectures about how to take gender diversity into consideration in the fields of performing arts and education. In the workshop the subject is explored through movement.

At 15-16:30: Lecture and workshop (in Finnish)

DECOLONIZING THE STAGE – otherness and representation

The session focuses on representations and mechanisms of othering from the perspectives of intersectional feminism and postcolonial discourse. Freelance writer Maryan Abdulkarim and choreographer Sonya Lindfors will provide concrete tools for understanding, viewing and analyzing present structures as well as strategies to dream of new ones. (Discussion in Finnish.)

At 19-19:30: Performance

OUT OF THE BOX (A mixed performance for a harp, a cello and some action!)

OUT OF THE BOX is a 30 min diverse performance concept that combines different musical trends and artistic manifestations through improvisation. Come and witness this joyful experience in real time Performance: Duo Cassag, formed by siblings Natalia and Sergio Castrillón.

At 19:30-22: Club with DJ

Meet and greet.

THURSDAY 5/11/2017

At 12:30-16:30: Discussion and workshop (in English)

Cracks in the glass ceiling!

Members and students of Aalto University's Visual Culture and Contemporary Art and Curating, Managing and Mediating Art community, Vidha Saumya, Noura Salem, Ziva Kleindienst and Vanessa Kowalski will, together with the enfant terrible of the Tallinn art world, Anders Härm, work on producing methods for breaking glass ceilings in the Helsinki art world.

At 19-22: Ruskeat Tytöt club (in Finnish)

Ruskeat Tytöt is a platform for racialized women that is created and managed by Koko Hubara. The evening includes a panel discussion and afterwards DJ Namulei plays RNB, hip hop and dancehall.

#StopHatredNow platform is organized in collaboration with: UrbanApa, Culture for All, Cultural center Caisa, Interkult, Aalto University (ViCCA / CuMMA), Zodiak – Center for New Dance, ArtsEqual, The Finnish National Theatre’s Lavaklubi and Ruskeat Tytöt.

More info:

https://www.facebook.com/stophatrednow/

http://urbanapa.fi/en/

**

#StopHatredNow is a platform for more diverse and open-minded Finland maintained by several art institutions and intercultural organizations. At the heart of operation is a sense of community and unity, empowerment, collaboration and sharing of information and resources. #StopHatredNow was first organized in 2016.

Lavaklubi has an accessible entrance (elevator on Itäinen Teatterikuja) and there is an accessible toilet. There is no induction loop. Guide dogs are welcome. More information about accessibility: p. 010 733 1331 (Mon-Sat 9–19).

https://www.facebook.com/events/1669752943040331/