Back to All Events

LIT NIGHT with Kontur & Ruskeat Tytöt


45104900_1952525564829401_1583816327666073600_n.jpg

LIT NIGHT with Kontur & Ruskeat Tytöt

Ohjelma / Schedule / Program

18.30 Ovet / Doors / Dörrarna öppnas 
19.00 Q&A with Athena Farrokhzad, moderated by Olivia Maury (in English)
19.30 Athena Farrokhzad
20.00 RT LIT AKATEMIA
20.30 Koko Hubara
21.00–23.30 DJ Wekesa

Vapaa sisäänpääsy / Free entry / Fri entré 

Tila on esteetön / Accessible venue / Tillgänglig lokal

__

Miten kirjallisuus voi luoda prosesseja, jotka löytävät vastarinnan teille ja synnyttävät uusia yhteisiä elämänmuotoja, nyt ja tässä?

Kontur ja Ruskeat Tytöt järjestävät yhdessä LIT NIGHT:in osana Baltic Circle -festivaalia. Ilta alkaa runoilija Athena Farrokhzadin ja Konturin toimituskollektiivin Olivia Mauryn keskustelulla, jonka jälkeen Athena Farrokhzad, RT LIT AKATEMIAN opiskelijat ja Koko Hubara lukevat tuotantoaan. 

Musiikista vastaa DJ Wekesa. 

Paikan päällä on mahdollista ostaa Kontur-lehteä ja Ruskeat Tytöt -tuotteita ja kirjoja. 

Farrokhzad saapuu Helsinkiin teatteriryhmä Blaue Fraun kutsumana, ja ohjaa lisäksi työpajan, jossa tutkitaan kirjoittamisen mahdollisuuksia muuttaa yksilöitä ja yhteisöjä. Vierailun rahoittaa Nordisk kulturfond. Työpaja on loppuunvarattu.

LIT NIGHT:ia tukee Koneen Säätiö ja Svenska kulturfonden. 

__

How can literature generate processes to find paths to resistance and create new forms of life in common, here and now? 

LIT NIGHT is a collaboration between Kontur and Ruskeat Tytöt, and a part of Baltic Circle Festival. The evening begins with an Q&A with the poet Athena Farrokhzad and Olivia Maury, member of the editorial collective of Kontur magazine. The Q&A is followed by readings by Athena Farrokhzad, students from the RT LIT AKATEMIA and Koko Hubara. 

Music by DJ Wekesa.

Issues of Kontur magazine and Ruskeat Tytöt merch and books for sale. 

Farrokhzad is invited to Helsinki by the theatre group Blaue Frau. She is hosting a workshop on exploring how writing can be used as a way of transforming subjects and societies. The visit is funded by Nordisk kulturfond. The workshop is fully booked.

LIT NIGHT is supported by Koneen Säätiö and Svenska kulturfonden.

___

Hur kan litteraturen skapa processer för att finna vägar till motstånd och skapa nya gemensamma livsformer, här och nu?

LIT NIGHT är ett samarbete mellan Kontur och Ruskeat Tytöt och en del av Baltic Circle- festivalen. Kvällen inleds med en diskussion mellan poeten Athena Farrokhzad och Olivia Maury från tidskriften Konturs redaktionskollektiv. Efter diskussionen läser Athena Farrokzad, studerande från RT LIT AKATEMIA och Koko Hubara ur sina verk.

Musik av DJ Wekesa.

Farrokhzad är bjuden till Helsingfors av teatergruppen @blaue frau. Hon genomför en workshop om att kollektivt undersöka hur skrivandet kan användas för att förändra subjekt och samhällen. Vistelsen understöds av Nordisk kulturfond. Workshopen är fullbokad.

LIT NIGHT understöds av Konestiftelsen och Svenska kulturfonden.

___

Esittelyt / Presentations / Presentationer 

Athena Farrokhzad (s. 1983, Teheran) asuu Tukholmassa. Hänen debyyttirunokokoelmansa Vitsvit (2013) käsittelee kieltä, halua ja kulttuuriperintöä vallankumouksen, sodan, muuttoliikkeiden ja rasismin konteksteissa. Vitsvit on käännetty usealle kielelle ja siitä on tehty useita näyttämösovituksia. Farrokhzadin toinen teos Trado julkaistiin 2016 yhteistyössä romanialaisen runoilija Svetalana Cârsteanin kanssa. Farrokhzad tunnetaan myös kirjallisuuskriitikkona, näytelmäkirjailijana sekä luovan kirjoittamisen opettajana. Hän on kääntänyt ruotsiksi Marguerite Duras’n, Nicole Brossardin, Jacqueline Woodsonin ja Adrienne Richin tuotantoa.

Koko Hubara on esseisti, kääntäjä ja Ruskeat Tytöt Median päätoimittaja. Hänen esikoisteoksensa oli esseekokoelma Ruskeat Tytöt (2017). Hubara työstää parhaillaan ensimmäistä romaaniaan, joka käsittelee äitiyttä, tyttäryyttä ja Jemeniä.

Olivia Maury on Konturin toimituskollektiivin jäsen ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii siirtolaisuutta, rajoja ja työvoiman muutoksia. 

RT LIT AKATEMIA on ruskeille tytöille ja muunsukupuolisille suunnattu, monikanavainen journalismin ja luovan kirjoittamisen koulu. Se tukee rodullistettuja nuoria kuvittelemaan maailma kirjoittamisen kautta. RT LIT AKATEMIA tuottaa nuorille turvallisia tiloja joissa voi löytää oman kirjallisen äänensä ja itseluottamuksensa sekä saada arvokkaita samastumisen kokemuksia.

Kontur on yhdessä elämisen ja kirjoittamisen mahdollisuuksia tutkiva helsinkiläinen lehti, kollektiivi ja laboratorio. Se ilmestyy monikielisenä neljä kertaa vuodessa. Kontur palkittiin Helsingin kirjamessuilla 2018 Årets kulturtidskrift 2018- palkinnolla (Vuoden kulttuurilehti 2018). 

___

Athena Farrokhzad, born 1983 in Teheran, lives in Stockholm. Her debut collection of poetry titled “Vitsvit” (White Blight) was published in 2013 and centers around the topics of language, desire and heritage within a context of revolution, war, migration and racism. It has been translated into many languages and staged several times as a play. Her second book, Trado, published in 2016, is a collaboration with the Romanian poet Svetlana Cârstean. Farrokhzad is also a literary critic, playwright and teacher of creative writing. She has translated writers such at Marguerite Duras, Nicole Brossard, Jacqueline Woodson and Adrienne Rich to Swedish.

Koko Hubara is an essayist, translator, and editor-in-chief of Ruskeat Tytöt Media. The essay collection Ruskeat Tytöt (2017) is her debut book. Hubara is now working on her first novel, on mothership, daughtership, and Yemen.

Olivia Maury is a member of the editorial collective of Kontur magazine and a PhD candidate at the University of Helsinki. Her research focuses on migration, borders and transformations of the labour power.

RT LIT AKATEMIA is a school in journalism and creative writing for brown girls and non-binary, operating through multiple channels. It supports young racialised writers to imagine the world through writing. RT LIT AKATEMIA produces safe spaces for young writers, where one can find their own literary voice and self-confidence, and also get valuable experiences of identifying with others. 

Kontur a laboratory, a collective, and a multilingual quarterly, mapping the potential in writing and living together. Kontur received the Årets kulturtidskrift 2018- award (Cultural Magazine of the Year 2018) at the Helsinki Book Fair 2018. 

___

Athena Farrokhzad (f. 1983, Teheran) bor i Stockholm. Hennes första diktsamling Vitsvit (2013) handlar om språk, begär och kulturarv inom revolutionens, krigens, migrationens och rasismens kontexter. Vitsvit har översatts till flera olika språk och dramatiserats flera gånger. Farrokhzads andra verk Trado, publicerad år 2016, är ett samarbete med den rumänska poeten Svetalana Cârstean. Farrokhzad är även litteraturkritiker, dramatiker och lärare i kreativt skrivande. Hon har översatt verk av bl.a. Marguerite Duras, Nicole Brossard, Jacqueline Woodson och Adrienne Rich till svenska.

Koko Hubara är essäist, översättare och chefredaktör för Ruskeat Tytöt Media. Hon debuterade med essäsamlingen Ruskeat Tytöt 2017. Hubara arbetar som bäst på hennes första roman om moderskap, dotterskap och Jemen. 

Olivia Maury är medlem av tidskriften Konturs redaktionskollektiv och doktorand vid Helsingfors universitet. Hon forskar i migration, gränser och förändringar i arbetskraften. 

RT LIT AKATEMIA är en skola för journalistik och kreativt skrivande för bruna flickor och icke-binära, som verkar genom flera kanaler. Skolan stöder rasifierade unga till att föreställa sig världen genom skrivandet. RT LIT AKATEMIA producerar trygga rum för unga, där en kan finna sin egna litterära röst och självförtroende, samt kunna få värdefulla erfarenheter av att identifiera sig med andra.

Kontur är ett laboratorium, ett kollektiv och en tidskrift som undersöker potentialen i att skriva och leva tillsammans. Den flerspråkiga tidskriften utkommer fyra gånger per år. Kontur tilldelades priset Årets kulturtidskrift 2018 på Helsingfors bokmässa 2018.

Later Event: November 24
FemF 2018